Čistenie Kanalizácie

Čistenie Kanalizácie

ČISTENIE KANALIZÁCIE

Naša spoločnosť je vybavená špeciálnou technikou na čistenie kanalizácie v širokom spektre dimenzií odpadových potrubí. Vieme profesionálne vyčistiť odpadové potrubie v bytovej jednotke, hospodárskych budovách alebo v priemyselných objektoch. Bez problémov vyčistíme aj hlavné kanalizačné prípojky až do priemeru DN 500 mm. Ak je kanalizácia poškodená, vieme navrhnúť spôsob opravy, resp. opravu zrealizovať.

ZABEZPEČUJEME A PONÚKAME

  • vysokotlaké čistenie kanalizácie tlakom až 150 bar
  • čistenie potrubí od priemeru DN 40 mm do 500 mm
  • dĺžka čisteného potrubia až do 60 m
  • lokalizácia poruchy na kanalizačnom potrubí
  • bezproblémový prístup k odpadovým šachtám, vzhľadom na malé rozmery vozidla a špeciálne upravené čistiace zariadenie